60 nya bostäder i Östra Grevie

Örestadsvallen fastighets AB kan meddela att vi tecknat avtal om förvärv av mark för exploatering i Östra Grevie. Säljare är familjen Cedergren, vilka tidigare sålt och exploaterat mark i Östra Grevie. Marken ligger strategiskt och vackert placerad mitt i byn med...
Vårt fokus på att bevara

Vårt fokus på att bevara

Örestadsvallen har ett tydligt mål att skapa boende med omtanke, där vi ska bevara kvarters karaktär och förstärka det genuina i områden med varsam förädling. Som en del i bevarandet blir återbruk en naturlig del av vårt DNA. Det vill vi symbolisera i vårt val av...