Vårt fokus på att bevara

Vårt fokus på att bevara

Örestadsvallen har ett tydligt mål att skapa boende med omtanke, där vi ska bevara kvarters karaktär och förstärka det genuina i områden med varsam förädling. Som en del i bevarandet blir återbruk en naturlig del av vårt DNA. Det vill vi symbolisera i vårt val av...