Örestadsvallen fick i veckan Vellinge kommunstyrelses godkännande på planen för Grevie Sjöby där vi nu fortsätter arbetet för att utveckla området.

Arbetet har en bra grund i tidigare gjorda analyser för bland annat arkeologi vilket gör fortsatt process smidigare:

 Beslutsunderlaget föreslog godkännande med följande motivering:

Föreslagen bebyggelse omfattar ca 50 enheter i småhus och har förutsättningar att smälta in väl i omgivningen. Det finns goda förutsättningar att skapa både attraktiva boendemiljöer lokalt inom området och samtidigt tillskapa nya allmänna platser som skapar mervärden för alla byns invånare. Närheten till tågstationen, den kulturhistoriskt värdefulla bymiljön, byns gröna värdekärnor kring dammen och parken samt helhetsmiljön kring Landsvägen ( väg 101 ) och den fria utsikten över backlandskapet öster om denna väg ställer särskilda krav på att utformningen detaljstuderas och utförs med hänsyn till platsens många specifika förutsättningar.

Underlag till beslutet var områdesutkastet nedan:

 

Kontakta oss

All Rights Reserved, Copyright © Örestadsvallen |  Designad av Ginger & Gemini