Cronsioes Ängar

Skanör
Örestadsvallen

 

Unik boendemiljö med gamla Skanör
som förebild

Mitt ibland dem natursköna havsstrandängarna, ska vårt område med radhus växa fram i en kvartersstad med namn efter gamla Skanörs borgmästare Cronsioe som styrde 1872-1875.

Det ligger på Skanörs Vångar vilket när det är fullt utbyggt ska uppfattas som en integrerad del av Skanör och dess omgivande naturområden.

Skanörs Vångar är ett synnerligen vackert område på Falsterbonäset, längst ut på Sveriges sydvästra spets, som skiljer Öresund från Östersjön. Landskapet är flackt och låglänt med unik mager vegetation, ljunghedar och havsstrandängar.

För området har det tagits fram ett ambitiöst gestaltningsprogram där områdets gestaltning beskrivs. Syftet är att skapa en unik boendemiljö med det gamla Skanör som förebild men med moderna lösningar.

Kontakta oss

All Rights Reserved, Copyright © Örestadsvallen |  Designad av Ginger & Gemini